Sogn Bedriftshelseteneste og Nordfjord Bedriftshelseteneste AS er blitt til Bedriftshelse1.

Om Bedriftshelse1 - etablert i 1984

Bedriftshelse1 (tidlegare Sogn Bedriftshelseteneste og Nordfjord Bedriftshelseteneste) arbeider saman med bedriftene gjennom førebyggjande arbeid med mål om å gjere arbeidsmiljøet i bedriftene best mogleg. Våre løysingar skal førebyggje utfordringar knytta til arbeidsmiljø, helse og livsstil. Du finn Bedriftshelse1 i Nordfjord og Sogn, men vi har kundar over heile landet.

Eit samarbeid med Bedriftshelse1 skal vere lønsamt. Interessert i eit tilbod? Kontakt oss.

Copyright 2014 Bedriftshelse1 Arkiv Logg inn Powered by GASTA DNN